Boeken

knop.gif (4492 bytes)

Titel: Dalai Lama Praktische raadgevingen voor christenen en boeddhisten.

Door: Dalai Lama

Kunchab publicaties

ISBN: 90 74815 32 4

Het is al weer een tijd geleden dat ik op 17 oktober 1999 met een aantal vrienden naar Den Haag ben geweest om daar een meditatie mee te maken met de Dalai Lama. Een dag die je niet licht vergeet. Nooit zag ik zo'n nederige man. De sfeer onder de duizenden bezoekers was, hoe zal ik het zeggen, alsof je met je familie aan het kerstdiner zit. Daar kwam ik in het bezit van het volgende boek, wat ik liet signeren door een Tibetaanse monnik. Het is een mooi en helder boek over de dialoog tussen het christendom en het boeddhisme, dat ik nog vaak zal herlezen. 

Een praktisch boek met raadgevingen van de Dalai Lama over spirituele ontwikkeling en meditatie, maar ook, hoe om te gaan met onrecht, kwaadheid en geweld.
Het boek bevat lessen over discipline, geduld, medegogen, liefde, wijsheid en vrijgevigheid, het spirituele leven. Zijn conclusie: kies het geloof dat bij je past.

knop.gif (4492 bytes)
Gedichtenbundel over stilte:

Titel: Stilte- een lieflijk onderdak

Door: Hans Bouma

La Rivière & Voorhoeve, Kampen

ISBN: 90 6084 948 5

Gedicht:

Die stenen - ze zeggen je niets.

Een steen is een steen, een mens is een mens. Twee werelden.

Of ze zeggen je alles. Want iedere steen spreekt een eigen taal,

heeft een eigen verhaal, een eigen geheim.

Want iedere steen heeft een eigen stilte. Is een universum in het klein.

knop.gif (4492 bytes)

Waar taal geen betekenis meer heeft. Veelzeggend uitmondt is stilte.

Waar de hemel de aarde raakt. Het licht je voorhoofd kust. Waar je vlak bij het geheim bent.

Waar je woordeloos jezelf verliest. Jezelf hervindt. Waar je stamelend van geluk spreekt.

knop.gif (4492 bytes)

Boek recensie:

Titel: Zen en Christendom

Door: Robert E. Kennedy

Mirananda uitgevers Den Haag

Dit boek beschrijft hoe Zen kan bijdragen aan de verrijking van het christelijke leven. Behandeld worden onder andere de theorie van het christendom en het boeddhisme, tekenen en wonderen, inspiratie, de liturgie en toevoegingen daarop, het verdiepen van het gebed en Christus als de incarnatie van Gods liefde, macht en wijsheid in de wereld. Het werk is doorspekt van poëzie en wijsheden. Eén gedicht uit dit werk wil ik u niet onthouden:

'Mijn naam is, Ik ben' Hij pauzeerde.
Ik wachtte. Hij ging verder,

'Als je in het verleden leeft,
met zijn fouten en spijt,
is het heel moeilijk Ik ben daar niet.
Mijn naam is niet, ik was.

Als je in de toekomst leeft,
met zijn problemen en angsten,
is het heel moeilijk Ik ben daar niet.
Mijn naam is niet, ik zal zijn.

Als je in dit moment leeft,
is het niet moeilijk. Ik ben hier.
Mijn naam is, Ik ben'.

Ook onderricht over zazen komt ter sprake: Prachtig - de stemming van dit moment - ver weg, uitgestrekt, mij alleen bekend!

Toen meester Nangaku in Hannyaji in Kozan was, verbleef Baso op dezelfde berg en deed niets anders dan zazen, dag en nacht. Op een dag vroeg Nangaku aan Baso: 'Mijnheer, wat doet u hier eigenlijk?' 'Ik doe zazen', zei Baso. 'Wat hoopt u met die zazen te bereiken?' vroeg Nangaku. 'Ik probeer slechts een Boeddha te worden', antwoordde Baso. Dit horende pakte Nangaku een steen en begon die te poetsen. Baso verwonderde zich daarover en vroeg Nangaku: 'Waarom poetst u die steen op?' Nangaku antwoordde: 'Ik probeer van deze steen door hem op te poetsen een spiegel te maken'. Baso vroeg daarop: 'Hoe kun je door hem te poetsen van een steen een spiegel maken?' Nangaku zei daarop: 'Hoe kun je van jezelf door te zitten een Boeddha maken?'

Gedicht uit het boek:

Ik kan niets vinden,
al zoek ik nog zo intensief.
Ik kan niets doen,
dan mezelf aan mezelf warmen.
Ik kan niets doen,
dan mijn eigen lichaam verbranden
en zo de plaats om mij heen verlichten.

Jukichi Yagi

ISBN 90-6271-865-5

knop.gif (4492 bytes)

Boek recensie:

Titel: Lessen in levenskunst

Wacht niet op een wonder, creëer het zelf.

Door: Dr. Wayne Dyer

Een echte aanrader over hoe we negatieve gedachten overboord moeten gooien en openstaan voor wonderen. Hij leert je op een praktische manier hoe je een spiritueel mens kunt worden en naar je innerlijk te luisteren. Een boek vol wijze levenslessen.

Inhoud: Het boek bestaat uit 3 delen:

Deel 1. Op weg naar de echte levenskunst

1. Een bovenzinnelijke kijk op wonderen

2. Zo word je een spiritueel mens

3. Naar een op wonderen ingestelde denkhouding

Deel 2. Naar een dagelijkse toepassing van je magische bewustzijn

4. Echte levenskunst en je relaties

5. Wonderen en een leven van voorspoed

6. Echte wonderen en je persoonlijke identiteit

7. Creëer wonderen met je gezondheid

Deel 3. Straal de ware levenskunst uit naar je omgeving

8. Echte wonderen en de spirituele werkelijkheid


Een voorbeeld:

Wayne Dyer leert je hoe je jezelf positief kunt herprogrammeren  door bijvoorbeeld met onderstaande regels dagelijks jezelf  toe te spreken. Maar ook d.m.v. meditatie.

Ik ben bezig het wonder te creëren dat ik verdien.
Ik ben bereid mijn terughoudendheid te laten varen.
Ik vertrouw erop dat ik niet alleen ben en dat ik geholpen zal worden als ik me als een leerling bereid toon.
Ik ben bereid.
Ik weet dat ik over het vermogen beschik alles te verwezelijken wat ik in mijn geest kan creëren.
Ik ben bereid al het nodige te doen om mijn droom werkelijkheid te doen worden.

Wayne Dyer verteld je hoe je je leven en je omgeving positief kunt veranderen, maar schrikt ook niet terug om de dood te bespreken in zijn boek. Ikzelf heb veel geleerd van dit werk. Veel leesplezier.

ISBN 90-229-8380-3

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by