Brieven

 

Een brief voor jou
Mijn kind,
 
Ook al ken je mij misschien niet. Ik ken je door en door. (Psalm 139:1)
Ik weet het als je zit of staat. (Psalm 139:2)
Of je op weg gaat of uitrust, Ik merk het, al je wegen zijn Mij vertrouwd. (Psalm 139:3)
 
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. (Matteüs 10:29-31)
Want je werd als mijn evenbeeld gemaakt. (Genesis 1:27)
Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:5)
Ik kende je al voordat Ik je vormde in je moeders buik. (Jeremia 1:4-5)
Voor het begin van de wereld had Ik mijn plan al klaar om je in mijn heerlijkheid te brengen. (1 Korintiërs 2:7)
Je bent geen foutje… (Psalm 139:15)
…want elke dag van je leven staat in mijn boek. (Psalm 139:16)
 
Ik bepaalde precies wanneer je geboren zou worden en waar je zou wonen. (Handelingen 17:26)
Je bent prachtig gemaakt. (Psalm 139:14)
Ik weefde je in de buik van je moeder. (Psalm 139:13)
Ik beschermde je vanaf je eerste dag. (Psalm 71:6)
Mensen, die mij niet kennen, hebben een verwrongen beeld van mij gemaakt. (Johannes 8:41-44)
Ik ben niet ver weg of iemand waar je bang voor hoeft te zijn, maar ik ben Liefde. (1 Johannes 4:16)
En Ik verlang er naar je mijn liefde te geven. (1 Johannes 3:1)
Gewoon omdat je mijn kind bent en Ik jouw Vader. (1 Johannes 3:1)
Ik geef je het goede als je daarom vraagt, (Matteüs 7:11)
 
want Ik ben de volmaakte Vader. (Matteüs 5: 48)
Al het goede, dat je ontvangt, komt uit mijn hand. (Jakobus 1:17)
Want Ik zorg voor je en geef je alles wat je nodig hebt. (Matteüs 6:31-33)
Ik heb je altijd al een hoopvolle toekomst willen geven. (Jeremia 29:11)
Want mijn liefde voor jou duurt voor eeuwig. (Jeremia 31:3)
Mijn gedachten over jou zijn net zo min te tellen als het zand bij de zee. (Psalm 139:17-18)
Ik heb werkelijk alles voor je over. (Romeinen 8:32)
Ik zal altijd het goede voor je blijven doen. (Jeremia 32:40)
 
Want je bent een kostbaar bezit voor Mij. (Exodus 19:5)
Ik wil je zegenen en een plaats geven om te wonen. (Jeremia 32:41)
En Ik wil je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. (Jeremia 33:3)
Als je mij oprecht zoekt, zul je me vinden. (Deuteronomium 4:29)
Zoek je geluk bij Mij en Ik zal je geven wat je hart verlangt. (Psalm 37:4)
Want Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)
Ik kan veel meer voor je doen dan je beseft. (Efeziërs 3:20)
Want Ik ben het die je aanmoedigt en kracht geeft. (2 Tessalonicenzen 2:16-17)
 
Ik ben ook de Vader die je in al je problemen troost. (2 Korintiërs 1:3-4)
Als je hart gebroken is, ben Ik dichtbij. (Psalm 34:18)
Ik koester je aan mijn hart zoals een herder een lam draagt. (Jesaja 40:11)
Zelfs al is je leven moeilijk, Ik ben bij je. (Psalm 23:4)
Als je bij Mij komt zal Ik je met open armen ontvangen. (Lucas 15:20)
Ik ben je Vader en Ik houd van je zoals Ik van mijn zoon Jezus houd. (Johannes 17:23)
Want in Jezus kun je mijn liefde voor jou zien. (Johannes 17:26)
Hij is het evenbeeld van wie Ik ben (Hebreeën 1:3)
 
Hij kwam om te laten zien dat Ik niet tegen je maar voor je ben. (Romeinen 8:31)
En om je te laten weten dat Ik je je fouten niet wil aanrekenen. (2 Korintiërs 5:18-19)
Jezus stierf zodat jij en Ik verzoend konden worden. (2 Korintiërs 5:18-19)
Zijn dood laat mijn liefde voor jou zien. (1 Johannes 4:10)
Ik gaf mijn Zoon waar Ik van houd om jouw liefde te winnen. (Romeinen 8:32)
Als je Mijn Zoon Jezus erkent, erken je Mij. (1 Johannes 2:23)
En niets kan je ooit meer van mijn liefde scheiden. (Romeinen 8:38-39)
Kom thuis en Ik zal een groots feest in de hemel aanrichten. (Lucas 15:7)
 
Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader zijn. (Efeziërs 3:14-15)
Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1:12-13)
Ik wacht op jou. (Lucas 15:11-32)
 
Liefs, je Vader.
 
Almachtig God
 
 
 
 
Deze brief is voor jou
 
Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.
Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte.
Ik heb de hele dag gewacht want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten.
Soms zie je er verdrietig uit, zo alleen… Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt.
In de tijd dat ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het ooit zult hebben.
Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen. Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent.
Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen, toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel en aarde.
Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen. Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden.
Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen, zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.
Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is en Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is om te geloven wat Ik voor jou heb gedaan.
Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je om je heen ziet. In de blauwe lucht en het groene gras.
Dat probeer Ik je te vertellen als Ik je omhels met warme zonnestralen. Roep Me… Praat alsjeblieft met Me…
Vertel Me waarmee je zit. Ik kan je echt helpen! Als je voor Mij kiest kan Ik je fouten en tekortkomingen vergeven.
Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen. Een leven zoals het leven bedoeld is.
Neem Me aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven. Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen.
Ik zal je troosten als je verdriet hebt en je hart laten zingen als je blij bent. Kies voor Mij. Ik heb al voor jou gekozen.
 
Jouw vriend Jezus

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by