Dieren naar de hemel

 

Gaan dieren naar de hemel
Psalm 36:7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier.
 
Job 39 verteld God over alle mooie dieren die Hij heeft gemaakt.
 
Openbaring 19:14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden.
 
Er zullen zeker dieren zijn in het duizendjarige koninkrijk (Jesaja 11:6 hetzelfde als 65:25).
 
Num. 22:28; Bileam was niet eens verbaasd, dat zijn ezelin het Woord Gods sprak.
 
dat dieren bezeten kunnen geraken door boze geesten, was u dat ook al opgevallen?
Mt. 8:28-33
 
Jona 4:11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend
mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’
 
Werd de profeet ook niet gehaald met paard en wagen?
 
We weten dat God rechtvaardig is en dat we, wanneer we in de Hemel aankomen, zullen ontdekken
dat we het volledig eens zullen zijn met Zijn beslissing over deze kwestie, wat die dan ook mag zijn.
 
 
Daniël 1
Zeemonsters en al wat in het water zwemt, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 58 Alle vogels in de lucht, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 59 Dieren in het wild en al het vee, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by