Esoterie

Wat is Esoterie?

Dit begrip wekt vaak verwarring en is eigenlijk niets anders dan een uitdrukking waaronder alles valt wat te maken heeft met het geestelijk leven en niets te maken heeft met de orthodoxe kerkelijke organisaties.
Waarbij ik meteen wil aantekenen dat men in de modernere kerkelijke organisaties tegenwoordig steeds dichter naar de Esoterie toe groeit.

Heel logisch overigens omdat de esoterie veel en veel dichter bij de oorspronkelijke geestelijke beleving staat van het Christendom, de Islam, het Boeddhisme en andere grote geestelijke stromingen.

Het grote verschil is echter dat de esoterie niet aan dogma´s gebonden is die door middeleeuwse leiders zijn vastgesteld om daarmee de bevolking een leidraad te verschaffen, bij het beleven van hun geloof.
Een ander groot verschil tussen de esoterie en de drie grote geestelijke stromingen is dat een esoterist niet zal zeggen dat hij gelooft, maar dat hij weet!

Maar waarom kan hij of zij dat dan met zo´n stellige zekerheid zeggen?
Het antwoord is even simpel als geweldig! Dat komt omdat de esoterist weet dat in hem of haar de goddelijke vonk aanwezig is, die hem of haar te allen tijde bijstaat. Het enige is dat er om gevraagd dient te worden en er zal hulp geboden worden. Datzelfde zei Jezus van Nazareth toch ook,"Vraagt en u zal gegeven worden!", "Zoekt en gij zult vinden!"

Bovendien heeft hij gezegd,"Waar twee of meer mensen in mijn naam verenigd zijn zal ik aanwezig zijn!"

Is dat niet het herontdekken van een hele oude boodschap, maar die zijn kracht en glans van het Evangelie nooit heeft verloren en dat ook nooit zal doen!

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by