Hoe

Hoe moeten we ons gedragen naar onze medegelovigen?

 

Vuur elkander aan tot liefde en goede werken

Heb. 10:24

Jaag datgene na wat de ander opbouwt

Rom. 14:19

Wijs elkaar terecht in wijsheid en zachtmoedigheid

Kol. 3:16, Gal. 6:1

Dien elkaar door de liefde

Gal. 5:13, 1 Petrus 4:10

Vergeef

Matt. 18:35, Marcus 11:25,26 Efeze 4:32, Kol. 3:13

Wees vriendelijk

Efeze 4:32

Wees barmhartig

Efeze 4:32 1 Petrus 3:8

Leef in harmonie met elkaar, eensgezind

Rom. 12:16, 1 Kor. 1:10

Wees geduldig, zachtmoedig en nederig

Efeze 4:2

Accepteer elkaar

Rom. 15:7

 

Wat moeten we vooral niet doen?

 

Bijt en vereet elkaar niet

Gal. 5:15

Tart elkaar niet

Gal. 5:26

Leef niet in toorn tegen uw broeder

Matt. 5:22

Oordeelt niet, opdat jij niet geoordeeld wordt

Matt. 7:1 , Jakobus 4:12

Wees niet  jaloers

1 Kor. 4:4

Spreek van je broeder geen kwaad

Jakobus 4:11

Lieg niet

Kol. 3:9

Voer geen rechtszaken tegen elkaar, maar zoek een wijze broeder

1 Kor. 6:1-8

Kwets geen gevoelens

1 Kor. 4:5

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by