Jezus en de spijkers

 

Het verhaal achter Jezus en de spijkers
Lets get back to the beginning: Adam en Eva
 
God had de mens een eigen wil gegeven. Een eigen wil en de mogelijkheid om keuzes te maken. En alles mocht, behalve één ding. Eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want met het eten daarvan, kreeg de mens kennis van zonde. De mens zou daarmee zijn doel kunnen gaan missen (definitie van zonde = doel missen). De mens wist dit. Maar Lucifer ook.
 
Lucifer (ofwel Satan), bezocht de mens en wist de mens te verleiden tot het enige wat God verboden had. Doordat er zonde in de mens was gekomen (door keuze) was er scheiding tussen mens en God. Want het doel waartoe de mens geschapen was; omgang met God zonder aanwezigheid van kwaad, werd gemist. Er was maar één manier om de mens alsnog op de troon naast God te krijgen. Dan moest ieder mens in het leven op aarde de strijdvraag ondergaan en uitvechten. 'Belast' met kennis van goed en kwaad. Zélf kiezen voor God…..of niet.
 
En -onveranderd!!- uit liefde voor de mens kwam God met een plan, om weer contact te hebben met de mens. Het oude verbond (Oude Testament). Binnen dit plan bleek de mens opnieuw niet in staat om tot zijn doel te komen. Opnieuw werden Gods regels misbruikt ten kwade. De wet werd misbruikt door de mensen om hun eigen zin te doen. Uiteraard geïnspireerd door Satan, die als doel heeft; de mens aan te klagen/kapot te maken. Uit Jaloezie.
 
Deze gemene werkwijze van Satan, waar veel mensen -onschuldig- onder gebukt gingen, bracht God ertoe een nieuw plan te verzinnen. Een plan, waarbinnen niet langer misbruik gemaakt kon worden, van de goede dingen van God. Een plan, zo alomvattend, dat het niet meer mis kon. Een plan uit liefde. Een plan wat het tussen de mens en God net zo 'eenvoudig' als het mis was gegaan, weer goed kon komen. Een plan waarbinnen ook niet langer misbruik gemaakt kon worden van de wet. Het ultieme antwoord van God, op de zondeval…… Niet omdat de mens dit verdiende, maar uit liefde. Omdat God nog altijd onveranderd van de mens hield….en nog altijd Zijn vertrouwen in de mens bleef stellen. Maar het zou Hem wel alles gaan kosten.
 
Het nieuwe plan (nieuwe testament): Om dit unieke plan gestalte te geven, kwam God Zelf naar de aarde. Als mens. En ze noemden Hem Jezus. Jezus, Zelf God, legde zijn geestelijke Godheid af en kwam naar deze aarde als vlees en bloed. Hij leefde een perfect leven. Vol liefde, zonder zonden. Nooit miste Hij Zijn doel. Nooit deed Hij iemand tekort. Hij was tot aan Zijn dood volkomen onschuldig en was daardoor altijd vanuit Zijn menselijk lichaam, in contact met de Geest van God. Totdat Hij de schuldenlast van de wereld op Zich kreeg. Op dat moment zei Jezus: "Mijn God Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten". Maar door de schuldenlast (zonde) als onschuldige op Zich te nemen en mee de dood in te nemen, kocht Jezus het recht voor de mens, om naast God op de troon te mogen, volledig terug.
 
De satan, die dit geheime plan van God niet door had gehad, had zelf meegewerkt aan de veroordeling van de onschuldige en daarmee meteen zijn ongelijk bewezen. Daarom zegt de bijbel: de satan is verslagen en te kijk gezet. Hij is in zijn eigen val gelopen. Hij heeft meegewerkt aan het meest heftige plan ooit: de redding van de mens. Hiervoor werd door God de allerhoogste prijs betaald. Dit alles uit liefde voor de mens. Jezus bewees Zijn godheid en onschuld door 3 dagen na Zijn dood op te staan uit de dood en nadat vele getuigen Hem gezien hebben, op te stijgen naar de hemel. Zittende op de troon aan de rechterkant van de Vader. Op de troon, bestemd………. voor de mens……. en met de rechten in handen, om de mens toe te laten op die troon.
 
En nu?? Ieder mens die weet heeft van het leven van Jezus en erkent dat dit perfect was (en daarmee erkent dat Jezus niets dan liefde, dus God was/is) en wil geloven dat Hij de rechten heeft om de zonde tussen jou en God weg te nemen, is welkom op de troon. In dit leven mag je dan al relatie hebben met God. Zijn Geest komt in je wonen. Je gaat automatisch behoren tot de Gemeente van de Here Jezus en je hebt ook meteen deel aan Zijn opstanding. Je zal nooit dood gaan. Dat betekent, dat als de Here Jezus terugkomt om Zijn bruid op te halen, dat jij daar bij bent.
 
Je gaat vanaf je keuze om Jezus als 'rechthebbende' te erkennen, deel uit maken van het eeuwige Koninkrijk. En als je natuurlijke leven is afgelopen, wordt je geest apart gezet om straks, als de Here Jezus terugkomt, met Hem mee te gaan naar de Troon. De plaats op de troon, waar het allemaal om begon. Nu nog bezet door Jezus alleen, maar straks door Hem en iedereen 'in' Hem. Daar waar het allemaal om begon, zal gestalte krijgen. Door de oneindige liefde van God voor de mens. Hij heeft er ALLES aan gedaan en ALLES voor gegeven om dit voor elkaar te krijgen. De absolute liefde.
 
En alle zonden die je na de 'aanname' van dit ultieme geschenk nog begaat, zijn bij voorbaat vergeven. Het kan niet meer mis. Dat besef zal je doen kiezen om te stoppen met zondigen. Dat is het juiste motief. Uit besef van de enorme liefde van God voor de mens, kiezen om Hem geen verdriet te willen doen. Iedereen die zich met oprecht hart beroept op het offer van Jezus, is VOOR EEUWIG GERED.
 
Leven voor eeuwig. Vandaar dat er staat geschreven: JEZUS is de Weg, de Waarheid en het Leven.
 
* De Weg terug naar God
* De Waarheid, dat God niets dan liefde is
* En 'in' Hem ontvang je het -eeuwige- Leven.
 
Het Evangelie van Jezus Christus is de enige leer op deze aarde, waarbinnen God afdaalt naar de mens, om een persoonlijke liefdesrelatie tot stand te brengen en eeuwig samenzijn met Hemzelf te bewerkstelligen. Aan jou de keus. Luister goed naar je hart. Waarom nou Jezus?
 
Vraag je eens af: Waarom nou niet?
 
bron: Jong en Vrij.nl

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by