Me

Wie ben ik?

Ik heb het voorrecht te zijn geboren binnen een christelijk gezin.

Mijn ouders hebben me laten dopen en ik werd grootgebracht in de christelijke tradities.

Met opzet noem ik het traditie, omdat de dingen meer werden gedaan omdat het zo hoorde en niet omdat we met z’n allen dat zo graag wilden. Altijd dezelfde handelingen, altijd hetzelfde gebed. Ik merkte op dat het ‘geloof’ iets was dat in mijn hoofd zat, een wetenschap. Ik wist wie Jezus Christus was en wat Zijn werk voor mij betekend. Alleen had ik er weinig gevoel bij, het landde niet.

Op een dag las ik over het lijden van Christus. Er werd in medische termen uitgelegd wat er eigenlijk met het lichaam gebeurde tijdens de kruisdood. Die dag had ik voor het eerst gevoel bij mijn geloof. Al was het een misselijk makend gevoel, maar het raakte me tenminste.

Gevoel en gevoelens waren belangrijk voor mij in die periode, al was ikzelf vrij emotieloos. Na een depressieve periode gaf ik niks meer om spullen, maar meer om mensen, familie, vrienden. Toen ik mezelf beter ging voelen, wilde ik de mensen die mij in het hart raakten graag helpen en belandde uiteindelijk bij een opleiding tot ‘Geestelijk Genezer’.

Het was een behoorlijk New Age-achtig, esoterisch wereldje, waar ik me best prettig voelde.

En op een dag kom ik erachter dat mijn leven ineens helemaal om mensen draait in plaats van om God en Jezus. Zo begon opnieuw een zoektocht naar God. Tijdens de opleiding werd er ook aandacht besteed aan de geesteswereld. Hierdoor ging ik beseffen dat in mijn kerkelijke kring geen aandacht werd gegeven aan de Heilige Geest. Terwijl Hij het is die in ons woont en ons troost en ondersteund.

Zo begon mijn zoektocht naar een gemeente of kerkgenootschap dat dit wel doet. Ik wilde terug naar de basis. Zoals het ooit bedoeld was. Zoals de eerste christelijke kerk ten tijde van de Romeinse dictatuur was gesticht. Een periode die mij erg interesseert. Zoals ze toen met de dingen omgingen is nog steeds niet achterhaalt. In die Romeinse tijd waarin Jezus leefde, was de geestelijke wereld niet anders dan onze huidige geestelijke wereld. Ook de strijd tussen goed en kwaad in de hemelse gewesten is niet veranderd. De bijbel noemt de kwade geesten die samenspannen tegen ons “bolwerken”.

Ik wilde dus niet het geloof alleen maar aanleren en kennis vergaren, maar ook beleven, leven, God kennen en erkennen, Jezus Christus mijn vriend kunnen noemen. De Heilige Geest weer het stuur in handen geven als mijn innerlijke stem via het onderbewuste. De Heilige Geest kan je op allerlei manieren dingen te kennen geven. Hij geeft profetieën, antwoorden op levensvragen door middel van bijvoorbeeld dromen.

Ik kwam een jaar geleden terecht bij een dergelijke christengemeente en had het gevoel, hier hoor ik, ik ben thuis gekomen. Er is aandacht voor de geestelijke wereld, de strijd erin, het werk van de Heilige Geest, voor wonderen en genezing, voor emotie en gevoelens, God verhogend.

Onlangs hadden we een zogenaamde ‘G12’ conferentie. Er werd veel gezongen en over  verschillende onderwerpen gemediteerd. Er viel me een parallel met de esoterische wereld op. Het zingen van opwekkingsliederen geeft blijdschap in je hart. Veelvuldig zongen we: “Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain”. Het klonk gewoon als een mantra. Zo herkende ik in de spreekbeurten de profetieën en meditaties. De luid gesproken proclamaties van bijbelteksten herkende ik als positieve affirmaties. Een ander werk van de Heilige Geest dat zich voordeed was het spreken in tongen, profetie en genezing. De genezing waar ik me tijdens de studie naar had uitgestrekt. Alleen was deze genezing meer dan lichamelijk en acuut.

Zoals gezegd deden deze zaken me erg denken aan mijn esoterische opleiding. Zo zie je hoe men eigenlijk het fijne geestelijke werk van God gekopieerd heeft in het hedendaagse esoterisch leven, maar dan zonder God er de eer voor te geven. En dat is dus wat ze mist.

Op de conferentie leerde ik dat opwekking begint bij jezelf. Wij moeten zelf bidden voor het herstel van het christelijk geloof in onszelf en in Nederland. Ik wil ook iedereen oproepen om dat ook te doen. Opwekking begint in het eigen gezin, bij jezelf. Wek mensen op tot het eren van God.

 

J. C. van Tongeren.

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by