Teksten

Jozua 12 6-7 13:1 en 6 b

Beproeving is van God

Verzoeking is van satan

Loop er niet voor weg. Leer ervan. Belofte hebben of ontvangen zijn verschillende dingen.

Belofte hebben is; moet je wel aanpakken. Je lot is niet wat je overkomt maar je rijkdom in Christus. Wat je overkomt is de verbroken wereld.

 

Romeinen : God rechtvaardigd. Via de weg van het geloof in Jezus

Heb.11:1 geloof is vertrouwen.

Jac 5:13 14 ziek in de trant van geen geestelijke veerkracht om in geloof te bidden. Dan kan een broeder/zuster voor je bidden.

 

Lucas 17 bereidheid tot vergeven, altijd. Maar noem zonde, zonde. vergeef als er berouw is. Zo doet God ook. Matth6:12 lees ook 14

Een dader die niet om berouw vraagd straffen.

Lucas 6 :36 -38 loslaten innerlijke houding (aphesus) hou geen negatieve band met iets omdat je er boos of verdrietig over bent.dat bind je. Laat los en ga ermee naar Jezus en snij de banden los. Voed de bitterheid niet. Daar heb ke de dader niet bij nodig. Je vind jou waarde is Jezus. Kijk naar jezelf door de ogen van Jezus. Zoek je eigenwaarde niet bij broers of zussen maar bij Jezus.

 

12mark | | | | Tel. 085-1042217 | Email 350t3r13+test@gmail.com
Powered by